*

Du Học

Trường Tiểu học, THCS và THPT hợp tác với Tổ chức Giáo dục Quốc tế Study link trong chương trình “ Tư vấn và chuẩn bị du học “ cho các em học sinh.

Xem chi tiết

2

Lối Sống

Xem chi tiết

5

Ngoại Khóa

Học sinh trung học PHS làm dự án tại Tiền Giang, học tập, khảo sát thực tế, sống cùng cô bác nông dân một ngày thật giá trị. Xem chi tiết

4

Sức Khỏe

Thực đơn tuần 3, học kỳ I, 2014-2015 Xem chi tiết

 

Giáo Viên

ĐỐI TÁC CỦA PHS