*

Du Học

Xem chi tiết

2

Lối Sống

Mấy năm trước mình hay coi “ The Pink panther” ( báo hồng) với con, rất vui và dễ thương. Xem chi tiết

5

Ngoại Khóa

Chương trình phục vụ cộng đồng thuộc môn học Business của PHS. Môn này giảng dạy song ngữ ở lớp 10 và 11 Xem chi tiết

4

Sức Khỏe

Xem chi tiết

 

Giáo Viên

ĐỐI TÁC CỦA PHS