*

Du Học

Trong kỳ thi SAT mới, thí sinh không bị trừ điểm cho câu trả lời sai; mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có 4 đáp án để lựa chọn thay vì 5 như trước.


Xem chi tiết

2

Lối Sống

Xem chi tiết

5

Ngoại Khóa

Tiệc buffet do chính tay các bạn học sinh thực hiện Xem chi tiết

4

Sức Khỏe

Xem chi tiết

 

Giáo Viên

ĐỐI TÁC CỦA PHS