Triển lãm PHS

 • Article Image
  TRANH VẼ CỦA CÁC BẠN HỌC SINH LỚP 5

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  TÁC PHẨM VĂN HỌC

  Các bạn học sinh tóm tắt các tác phẩm văn học bằng hình ảnh

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  THI VẼ ÁO DÀI

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  CÁC TÁC PHẨM MỸ THUẬT CỦA HỌC SINH PHS

  Cùng thưởng thức các tác phẩm của các PHS-ers nhé
  Xem chi tiết.

Giáo Viên