Lịch năm học

 • Article Image
  LỊCH NĂM HỌC PHS 2019 - 2020

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  LỊCH NĂM HỌC PHS 2018-2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  LỊCH NĂM HỌC PHS 2016-2017

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  LỊCH NĂM HỌC PHS 2015 - 2016

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  LỊCH NĂM HỌC PHS 2014-2015

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  LỊCH NĂM HỌC PHS 2013-2014

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  LỊCH NĂM HỌC PHS 2012-2013

  Ngoài lịch năm học chi tiết tại PHS, các chương trình ngoại khóa, các kỳ thi học sinh giỏi, thi tiếng Anh (IELTS, Ket, Pet…) và các cuộc thi khác sẽ được PHS gửi thông báo đến từng phụ huynh mỗi tháng.

  Xem chi tiết.

Giáo Viên