en-USvi-VN

Giáo dục tiểu học tại PHS

 • Article Image
  OLYMPIC NGỮ VĂN 2017

  Trong tháng 4 năm học 2016 – 2017, tổ Ngữ văn phối hợp cùng Hội học sinh PHS tổ chức cuộc thi OLYMPIC NGỮ VĂN với chủ đề Tôi yêu Tiếng Việt.  Xem chi tiết.

 • Article Image
  BAN CHẤP HÀNH HỘI HỌC SINH, NHIỆM KỲ II , 2016-2017

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  CUỘC THI VIẾT CHỮ ĐẸP PHS 2016-2017

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  BAN CHẤP HÀNH HỘI HỌC SINH, NHIỆM KỲ I , 2016-2017

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  BAN CHẤP HÀNH HỘI HỌC SINH PHS Nhiệm kỳ II, năm học 2015 - 2016

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  BAN CHẤP HÀNH HỘI HỌC SINH PHS Nhiệm kỳ I, năm học 2015 - 2016

  BAN CHẤP HÀNH HỘI HỌC SINH PHS Xem chi tiết.

 • Article Image
  DẠY TRẺ QUA CÁC CHUYẾN DÃ NGOẠI

  Các chuyến dã ngoại của PHS luôn được thực hiện với rất nhiều công sức của thầy cô giáo. Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC

  Để đảm bảo mục tiêu học tập và phát triển toàn diện cho từng học sinh, chương trình trung học tại PHS được phân phối theo các khối lớp như sau :

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  GIÁO DỤC TIỂU HỌC TẠI PHS

  Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và trung học phổ thông Thái Bình Dương – Pacific Primary and High School (PHS) khai trương cơ sở 2 vào ngày 26 tháng 07 năm 2010. Cùng với thành công của chương trình giáo dục trung học, Giáo dục tiểu học tại PHS được nhiều phụ huynh học sinh tin tưởng.


  Xem chi tiết.

Giáo Viên