Chứng chỉ quốc tế

Article Image
CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ TẠI PHS

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại PHS. Chương trình song ngữ của PHS đảm bảo cung cấp cho học sinh đầy đủ kiến thức và rèn luyện toàn diện các kỹ năng Anh ngữ. Học sinh sẽ đạt các chứng chỉ Quốc tế sau đây:

Xem chi tiết

Giáo Viên