Các chứng chỉ quốc tế

Article Image
CHỨNG CHỈ THI IELTS

Chứng chỉ đạt điểm khá cao trong kỳ thi IELTS của bạn Quang Khải lớp 12 

Xem chi tiết
  • Article Image
    CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH ( FLYERS)

    Xem chi tiết.

  • Article Image
    CAMBRIDGE KEY ENGLISH TEST CERTIFICATE (KET)

    Xem chi tiết.

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại PHS.

Chương trình song ngữ của PHS đảm bảo cung cấp cho học sinh đầy đủ kiến thức và rèn luyện toàn diện các kỹ năng Anh ngữ. Học sinh sẽ đạt các chứng chỉ Quốc tế sau đây:

LỚP CHỨNG CHỈ TỔ CHỨC CẤP CHỨNG CHỈ
2 Starters Cambridge University
4 Movers Cambridge University
5 và 6 Flyers Cambridge University
8 Ket Cambridge University
9 Pet Cambridge University
12 IELTS 6.5 Hội Đồng Anh - British Council

Tags: PHS School, Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông, Chứng chỉ tiếng Anh ...


Giáo Viên