Các Hoạt Động Khác

 • Article Image
  Học sinh lớp 1 nhận nón bảo hiểm của chương trình "Giữ trọn ước mơ"

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  Moon party 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  World Culture Festival 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  Lễ đón học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS father's week

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  HỘI THAO TIỂU HỌC PHS HÈ 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS TOP FIVE HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  Lễ hội mùa hè 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  Lễ tổng kết năm học 2018 - 2019

  Xem chi tiết.

Giáo Viên