Các Hoạt Động Khác

Article Image
HỌC SINH HOC VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN
Xem chi tiết
 • Article Image
  PHS ra quân hè 2018 - Đặc sản ẩm thực PHS

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS ra quân he 2018 - Tát mương bắt cá

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS ra quân hè 2018 - Làm heo đất

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS ra quân hè 2018 - Làm bánh ít

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS ra quân hè năm 2018 - Cấy lúa

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  Lễ hội mùa hè và lễ tốt nghiệp năm học 2017 - 2018

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  HỘI CỜ PHS NĂM HỌC 2017 - 2018

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  HỘI THAO KHỐI TRUNG HỌC HKII NĂM HỌC 2017 - 2018

  Xem chi tiết.

Giáo Viên