en-USvi-VN

Mục Tiêu Giáo Dục

Article Image
ỨNG DỤNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN CỦA UNESCO TẠI PHS
UNESCO - United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc. 

Xem chi tiết
  • Article Image
    TẠI SAO MỞ TRƯỜNG QUY MÔ NHỎ ?

    Trong khi ở Việt Nam đang ồ ạt mở các mega school – trường rất lớn với vài ngàn học sinh thì ở các nước tiên tiến từ hơn 20 năm nay lại phát triển mô hình small school – trường quy mô nhỏ. Xem chi tiết.

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân. Các mục tiêu giáo dục của PHS là:

  • Giỏi tiếng Việt và tiếng Anh
  • Hiểu biết và ứng dụng tốt Công nghệ thông tin
  • Giỏi Toán, Khoa học và Công nghệ
  • Phát triển năng lực doanh nghiệp
  • Phát triển thể chất, nhân cách và kỹ năng sống.

Tags: PHS School, Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông, Mục tiêu giáo dục ...

Giáo Viên