en-USvi-VN

Đội ngũ giáo viên giỏi và tận tâm của PHS được tuyển chọn từ các trường có uy tín của thành phố Hồ Chí Minh. Các giáo viên chủ nhiệm trẻ được đào tạo thường xuyên để trở thành các nhà tư vấn giáo dục và phát triển chuyên môn vững vàng.

Chúng tôi tổ chức môi trường học tập thân thiện và sáng tạo để mỗi em học sinh là một thành viên tích cực của PHS.

Tags: PHS School, Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông, Đội ngũ giáo viên ...

Giáo Viên