BAN GIÁM HIỆU

Tiến sĩ NGUYỄN TRẦN TRÁC

HIỆU TRƯỞNG - Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở & Trung Học Phổ Thông THÁI BÌNH DƯƠNG

Tiến sĩ Vật Lý, Nguyên trưởng khoa Vật Lý, Trưởng phòng Quan Hệ Quốc Tế Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, Hội đồng bộ môn Vật Lý chương trình Song ngữ Pháp (Bộ Giáo Dục và Đào Tạo).

Tags: PHS School, Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông, Hiệu Trưởng, Thầy Nguyễn Trần Trác ...

Giáo Viên