en-USvi-VN

Phương pháp giảng dạy

Article Image
9 LÝ DO HỌC SINH YÊU THÍCH MÔN LỊCH SỬ
Đầu tháng 4 – 2014, Hội học sinh PHS làm một cuộc khảo sát nhỏ “ Các lý do bạn thích học môn lịch sử tại PHS “. Các phiếu câu hỏi được phát cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12, kết quả tổng hợp như sauXem chi tiết
  • Article Image
    Trải nghiệm phương pháp giảng dạy tương tác

    Phương pháp giảng dạy của các trường đại học Hà Lan dựa trên sự tương tác và lấy sinh viên làm trung tâm. Cách dạy này tập trung vào làm việc theo nhóm, giúp cho các sinh viên dễ dàng làm quen với các sinh viên quốc tế khác. Khi học ở Hà Lan, các bạn sinh viên sẽ được ...

    Xem chi tiết.

Giáo Viên