en-USvi-VN

Quy trình chuẩn bị du học

Article Image
CHUẨN BỊ DU HỌC HIỆU QUẢ

Việc học đầy đủ trương trình phổ thông giúp cho các em có kiến thức tổng quát trang bị cho cả cuộc đời. Học chương trình cơ bản này bằng tiếng mẹ đẻ là thuận lợi hơn cả bởi các em hiểu thấu đáo và nắm chắc kiến thức hơn.

Xem chi tiết
  • Article Image
    Thông báo tuyển sinh chương trình giao lưu văn hóa Mỹ

    Học sinh được học miễn phí 1 năm học tại một trường PTTH công lập của Mỹ và sống cùng một gia đình Mỹ (Host family) do tổ chức CHI lựa chọn. Học sinh được gia đình Mỹ tài trợ tiền ăn ở trong suốt thời gian này ...

    Xem chi tiết.

Giáo Viên