Học bổng PHS

Học bổng PHS TOP 5

Học bổng PHS TOP 5 ra đời từ năm học 2008–2009 và kéo dài trong năm năm, là sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực học tập của học sinh trong trường. Cuối mỗi học kỳ 1 và cuối mỗi năm học, Hội đồng giáo viên sẽ xem xét và trao học bổng (20% học phí học kỳ tiếp theo) cho tối đa là 5 học sinh đứng đầu toàn trường về điểm trung bình tất cả các môn học, không có môn nào có điểm tổng kết dưới 7.5 và đạt hạnh kiểm tốt, tích cực tham gia các hoạt động của trường. Học bổng này sẽ ngừng cung cấp nếu trong thời gian nhận học bổng, học sinh không duy trì được những điều kiện nêu trên.

Tính đến thời điểm này, nhà trường đã hai lần xét duyệt và trao học bổng PHS TOP 5 cho những học sinh có thành tích toàn diện nhất trường. Có những học sinh đã xuất sắc nhận học bổng này trong hai học kỳ liên tục. Đó là ba em: Nguyễn Hoàng Nam (hiện là học sinh lớp 12), em Chu Khắc Lan Thảo (hiện là học sinh lớp 10) và em Trần Tuấn Kiên (hiện là học sinh lớp 9). Cả ba em đều đã theo học tại trường nhiều năm liền và thường xuyên có tên trong bảng danh dự hàng tháng của trường, là những học sinh gương mẫu, tích cực, là niềm tự hào của trường PHS. Cuối học kỳ 1 vừa qua, các em đã đạt điểm trung bình tất cả các môn rất cao, từ 8.9 đến 9.1, được nhận học bổng PHS TOP 5 và được tuyên dương về nhiều thành tích khác trong Lễ sơ kết học kỳ 1, năm học 2009–2010.

Tags: PHS School, Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông, Học bổng PHS...

Giáo Viên