Lịch năm học

LỊCH NĂM HỌC PHS 2012-2013

LỊCH NĂM HỌC PHS
PHS SCHOOL CALENDAR
2012 – 2013

1. CÁC HỌC KỲ / ACADEMIC TERMS:

 • 01/08/2012 à 31/12/2012: Học kỳ I / 1st term
 • 02/01/2013 à 31/05/2013: Học kỳ II / 2nd term

2. CÁC KỲ THI / EXAMS:

 • 01/12/2012 ~ 20/12/2012: Thi học kì I / 1st term exam
 • 20/04/2013 ~ 15/05/2013: Thi học kì II / 2nd term exam
 • 02, 03 & 04/06/2013: Thi tốt nghiệp THPT / High school graduation exam
 • 15 & 16/06/2013: Thi nghề phổ thông - Lớp 11 / General Proffession test – Grade 11 only

3. CÁC LỄ HỘI / HAPPY HOURS:

 • 25/08/2012: Lễ hội năm học mới / New school year festival
 • 28/09/2012: Lễ hội Trăng / Moon party
 • 31/10/2012: Lễ hội Ma (dành cho học sinh Trung học)/ Ghost party (Halloween, for Secondary and High school Students only)
 • 20/11/2012: Lễ hội Nhà giáo Việt Nam / Teacher's day festival
 • 31/12/2012: Lễ hội mừng Năm mới – Lễ trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 / New Year party – Manhood Attaining Ceremony for Grade 12 students
 • 08/03/2013: Hội chợ Phụ nữ / Lady fair
 • 01/06/2013: Lễ hội tổng kết năm học / School Year Ending Festival

4. CÁC KỲ NGHỈ / VACATIONS:

 • 02 & 03/09/2012: Lễ Quốc khánh / National day
 • 15/10/2012 ~ 20/10/2012: Chuyến đi hướng nghiệp và du khảo / Career orientation and Study trip
 • 01/01/2013: Tết Dương lịch / New Year holidays
 • 04/02/2013 ~ 17/02/2013: Tết Âm lịch - 2 tuần/ Tet holidays - 2 weeks
 • 19/04/2013: Giỗ tổ Hùng Vương / Hung Kings' anniversary
 • 30/04/2013: Ngày Giải phóng miền Nam / Victory day
 • 01/05/2013: Quốc tế Lao động / Labour day

Các chương trình ngoại khóa, các kỳ thi học sinh giỏi, thi tiếng Anh (IELTS, Ket, Pet…) và các cuộc thi khác sẽ được PHS gửi thông báo đến từng phụ huynh mỗi tháng.

Extra – curriculum activies, oustanding Students contests, English test (IELTS, Ket, Pet…) and other competions will be informed to students and parents monthly.

Tags: PHS School, Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông, Lịch học các khóa ...

Giáo Viên