PHS vui cười

THỨ TỰ ƯU TIÊN CỦA PHS
Nam sinh cũ dặn dò nam sinh trung học mới :
- Nè, vô trường này cậu phải nhớ mình là hạng chót đó.
- Là sao ? – mắt tròn ngơ ngác
- Là vầy : ưu tiên số 1 là mấy em tiểu học, số 2 là thầy cô, phụ huynh, số 3 là mấy bạn gái, rồi chót là nam trung học. Đấy, ra vô cửa phải nhường, đi thang máy cũng phải nhường…
- Vậy tụi mình không ai nhường hết hả ?
- Ờ. Ở đây là lịch sự vậy đó. Nghe chưa ?
- Ờ, mà hơi “bất công” ha. Cứ tưởng vô trường Quốc tế thì mình là số 1 chớ.
- Vậy đi, rồi sẽ quen.

Giáo Viên