PHS vui cười

BỰC

Sáng. Anh em sinh đôi bước vô trường với vẻ mặt cực kỳ bực bội, còn thờ hắt ra giận dữ nữa. Các cô hỏi “ có chuyện gì ? “ cũng không chịu nói.

15 phút sau bố của các sinh đôi vội vã quay lại trường “ Xin phép cô cho lên lớp 2 .“ Trên tay bố là chiếc đồng hồ rất đẹp. Bố chạy vù lên lớp rồi vù xuống để đi làm.

À, hiểu rồi, để quên đồng hồ đẹp ở nhà nên bực. Không biết lỗi của ai nữa. Thế đấy !

Giáo Viên