Bản tin PHS

 • Article Image
  DU KHẢO ĐÀ LẠT MÙA THU 2017

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS MOON PARTY 2017

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  WORLD CULTURE FESTIVAL 2017

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  QUÀ GỬI TẶNG MIỀN TRUNG THÂN THƯƠNG NĂM 2017

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  THAM QUAN THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP.HCM NĂM 2017

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  THAM QUAN BẢO TÀNG DƯỢC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM NĂM 2017

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  HỘI THAO PHS HÈ NĂM 2017

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  CHÚC MỪNG CÁC BẠN LỚP 12 THÀNH CÔNG TRONG KỲ THI TNPT 2017

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS SUMMER FESTIVAL 2017

  Xem chi tiết.

Giáo Viên