Bản tin PHS

HIỆU TRƯỞNG MỚI CỦA PHS

Sáng 16/1/2017 Cô Trần Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương thay mặt Giám đốc Sở Giáo Dục & Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định cho hiệu trưởng mới của trường.

 

Theo quyết định số 2088/QĐ-GDĐT-TC ký ngày 11 tháng 11 năm 2016, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh công nhận cô Lê Thị Minh Kim giữ nhiệm vụ Hiệu trưởng của trường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Cô lê Thị Minh Kim là giáo viên đầu tiên của PHS. Làm việc tại trường từ ngày đầu thành lập, cô luôn là giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm có uy tín và là hiệu phó nhiều kinh nghiệm của khối trung học. Cô Kim tốt nghiệp Thạc sĩ văn học tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và được đào tạo về Quản lý Giáo dục theo yêu cầu của ngành. 

 

Hội đồng quản trị, Hội đồng giáo viên Hội Học sinh cùng chúc mừng cô Kim, chúc cô nhiều thành công trong cương vị mới !


 

 

 

 

Giáo Viên