Bản tin PHS

KẾT QUẢ CUỘC THI LÀM BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Giải I     :  Lớp 11

 
 

Giải II   :   Lớp 9 & 10

 


 
 

Giải III  :  Lớp 6B

 


 
 

Giáo Viên