Thông báo

THÔNG BÁO SỐ 12/2013

THÔNG BÁO SỐ 12/2013

ANNOUNCEMENT No 12/2013

 V/v Kế hoạch tổ chức lễ hội mừng năm mới và nghỉ lễ.

 New Year Festival and Holidays.          

Trường PHS xin thông báo đến quý Phụ huynh như sau:

Pacific school  would like to inform PHS students’ parents:

 

1.      Tổ chức lễ hội mừng năm mới / The New Year Festival:

 “Horse party” là chương trình liên hoan nghệ thuật mừng năm mới. Lễ Trưởng thành cho học sinh lớp 12 là một phần quan trọng của chương trình. Nhà trường kính mời quý phụ huynh cùng tham gia.

“Horse party” is an art festival to celebrate the new year in which the Maturity Ceremony for 12th class  students is the most important part. We would like to invite you to participate in the festival.

 

Thời gian / Time:        Thứ ba, ngày 31/12/2013 / On Tuesday, 31st December 2013.

Tư / from 8:00' đến / to 11:30'.

 

Tại / At:                      Trường Thái Bình Dương / Pacific School.

 

Học sinh được mặc trang phục tự do trong ngày này.

On this day, students will be able to wear casual clothes.

 

2.      Nghỉ lễ / Holidays:

Ngày 25/12/2013; Ngày 01/01/2014; và từ ngày 25/01/2014 đến hết ngày 09/02/2014 (Nghỉ Tết Giáp Ngọ).

25 December 2013;  01 January 2014; and from 25 January 2014 to 09 Frebruary 2014 (Giap Ngo Tet Holidays).

 

Kính chúc Quý phụ huynh một mùa xuân AN KHANG THỊNH VƯỢNG!

We wish you a spring of Good health and Prosperity!

                        BAN GIÁM HIỆU PHS

            PHS Management BoardGiáo Viên