Các Hoạt Động Khác

HỌC SINH PHS THAM QUAN DÂNG HƯƠNG ĐỀN HÙNG
Như mọi năm, đến gần ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 03 các bạn đại diện học sinh PHS lại được đến Đền Tưởng Niệm Các Vua Hùng để tham quan và dâng hương. Các bạn học sinh rất háo hức và thích thú. Mỗi bạn đem 1 ít trái cây và làm thành những mâm quả thật đẹp.
 

 

 

 

Giáo Viên