Các Hoạt Động Khác

CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH

KẾT QUẢ CUỘC THI PHS OLYMPIC ENGLISH CONTEST 2018
Giải Nhất: Đào Chí Minh - Lớp 10
Giải Nhì: Nguyễn Đức Thịnh - Lớp 12
Giải Ba: Đậu Minh Quân - Lớp 6

KẾT QUẢ CUỘC THI PHS SPELLING BEE 2018
Giải Nhất: Trần Bảo Quân - Lớp 5B
Giải Nhì: Triệu Lê Hàm Đan - Lớp 4A
Nguyễn Hoàng Ngọc Anh - Lớp 5B
Giải Khuyến Khích: Phạm Trần Hoàng Phương - Lớp 5A
Mai Vũ Gia Ân - Lớp 3A

Giáo Viên