Du khảo

HÀNH TRÌNH MÙA THU PHS 2015
TP. HỒ CHÍ MINH - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRỊ - HUẾ - ĐÀ NẴNG - TP. HỒ CHÍ MÌNH

Những đôi chân rất mỏi nhưng vẫn hăng hái bước đi, học hỏi và trải nghiệm.


      
 
    

 

Xem thêm  TẠI ĐÂY


Giáo Viên