Kỹ năng sống

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHO TỪNG HỌC SINH

 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

 Xác định mục tiêu là một trong những kỹ năng sống quan trọng. Tại PHS các học sinh được dạy lập mục tiêu cho cuộc sống và mục tiêu học tập. Vào tháng 8 hàng năm ( đầu năm học mới), các giáo viên chủ nhiệm tư vấn riêng từng học sinh để giúp các em xác định mục tiêu của bản thân. Mục tiêu này phải dựa trên các điểm mạnh của học sinh, giúp các em phát huy hết năng lực cá nhân và toàn diện cả về học tập, phát triển thể chất và lối sống.

 Riêng với các học sinh lớp 11 trở lên được tư vấn xác định mục tiêu nghề nghiệp, chọn nơi học đại học và điều quan trọng là lập kế hoạch học tập cụ thể cho các kỳ thi sắp tới.

 HỌP RIÊNG TỪNG PHỤ HUYNH HỌC SINH

 Sau đợt kiểm tra giữa các học kỳ, phụ huynh của từng học sinh được mời họp riêng với giáo viên chủ nhiệm và đôi khi cả ban giám hiệu. Các phụ huynh học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm chia sẻ thông tin và thống nhất quan điểm và phương pháp hỗ trợ riêng cho mỗi em.

 CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN MỤC TIÊU

 Tại PHS, gia đình và nhà trường cùng đồng hành với học sinh trên con đường dẫn đến mục tiêu của các em.

 Với mục tiêu và kế hoạch đã đề ra, các em học sinh từng ngày thực hiện và tự đánh giá chất lượng học tập và rèn luyện của mình, thầy cô và phụ huynh sẽ cùng các em điều chỉnh các hoạt động khi cần thiết.

 

 


 

Giáo Viên