Kỹ năng sống

TET TO DO LIST

Ngày mai nghỉ Tết rồi, mỗi bạn tiểu học PHS có 1 danh sách việc cần làm. Các bạn đã tự thảo luận và thống nhất với lớp và cô chủ nhiệm để có danh sách này. Các bạn trung học đã viết riêng trong sổ kế hoạch của mình. Chúc các bạn nghỉ Tết vui vẻ và thực hiện đủ "Tết To do list" nhé.

 

  
      
 
  

Giáo Viên