Kỹ năng sống

HUẤN LUYỆN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ CHO HỌC SINH PHS

Ngày 26/11/2014 học sinh PHS được các chú cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đến tập huấn “ Kỹ năng phòng, chống cháy nổ”. Các nhóm lớp lần lượt được học tập một cách sinh động và thực hành cụ thể. Các bạn hỏi đủ thứ và được các chú chỉ dạy tận tình. Sau đó các bạn còn “ trà bài” và hứa với các chú sẽ làm đúng những gì đã học. Thi học kỳ I xong học sinh PHS sẽ được đến thăm các chú lính cứu hỏa nữa. 

 

 

 

 

 

 Xem thêm TẠI ĐÂY

Giáo Viên