Giá trị sống

TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC CÁC GIÁ TRỊ SỐNG

Tại “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giáo dục các giá trị sống”  do LVRC tổ chức ngày 21/9/2013, anh Trần Tuấn Kiên - cựu học sinh PHS đã trình bày sinh động chủ đề “ Tổ chức môi trường giáo dục các Giá trị sống tại PHS “. Đây chính là trải nghiệm thực tế của một học sinh về chương trình giáo dục các giá trị sống của trường. Các nhà giáo dục và nhà báo tại hội thảo thật sự thú vị về phương pháp tổ chức của PHS cũng như hình ảnh các hoạt động phong phú được lồng ghép để giáo dục các giá trị sống.


Giáo Viên