Du học các nước

Mức chi phí học tập và sinh hoạt của du học sinh
CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ SINH HỌAT
CHO DU HỌC SINH
(Mức phí dưới đây được tính ở mức trung bình )
STT NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHI PHÍ
HỌC PHÍ SINH HOẠT
1 ÚC Cao Đẳng AUS $9.000 - $14.000 AUS $10.000 - $20.000/năm
Đại Học AUS $16.000 - $24.000
2 MỸ Chương trình Anh Ngữ $130 USD –$ 300 USD/ tuần $6.000 USD - $20.000 USD/ năm
Cao Đẳng $4.000 USD – $11.000 USD / năm
Đại Học $18.000 USD – $40.000 USD / năm
3 ANH Level A - AS £ 4.000 – 12.000/ năm £5.400 - £7.200/ năm
Dự bị Đại học £ 7.000 – 12.000/ năm
Cao Đẳng £ 4.500 – 5.500/ năm
Đại học £ 7.000 – 18.000/ năm
4 SINGAPORE Cao đẳng SGD $2,150/ năm SGD 750 – 1,000/ tháng
Đại học SGD $20.420 – $34.100/năm

Giáo Viên